Mình là Nguyễn Thu Hồng, thành viên đầu đời của Betoaji (có thể gọi là già lụ khụ của Betoaji), mình hiện tại đang ở VN để theo đuổi ước mơ đưa chả cá an lành đến người Việt nên cứ gọi mình là Hồng Chả cá. Thú thực, mình sống và học tập tại Nhật thấy người Nhật ăn sạch, sống khỏe trong khi đó người Việt mình ở VN lại bị vấn đề TP bẩn bao quanh nên trăn trở lắm lắm... do đó sau khi về nước quyết định phải làm gì đó... nhỏ thôi và đến với việc nghiên cứu sx chả cá sạch theo CN Nhật! (Chính Betoaji đã dạy mình điều này: Sống là phải biết cho đi).

Published in Tiếng Việt
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 22:32

[BETOAJI TALKS] No.2 Lê Thị Hà

Betoaji Talks số 2 sẽ đến với một câu chuyện nhỏ của Lê Thị Hà, người khởi nghiệp đầu tiên trong các con của Betoaji về sản phẩm của Tây Nguyên

Published in Tiếng Việt
Thứ bảy, 19 Tháng 8 2017 11:27

[BETOAJI TALKS] No.1 Mã Văn Sòng

Qua 5 năm các con của Betoaji đã ngày càng khôn lớn. Hãy cùng chị Hồng (chị cả Betoaji) trò chuyện cùng em Mã Văn Sòng, một học sinh có hoàn cảnh khó khăn với ý chí vượt khó vươn lên không ngừng trong suốt những năm qua. 

Published in Tiếng Việt