Sau hơn một tháng kêu gọi quyên góp, dự án "Bàn ghế yêu thương" nhằm gây quỹ tặng bàn ghế cho các em nhỏ dân tộc thiểu số tại Đăk Lắk do Betoaji kết hợp cùng Quỹ Thích Làm Mộc và nhóm hành động CEIL Vietnam đã nhận được tổng cộng 122.670 yên từ đầu cầu Nhật Bản, tương đương 24 triệu đồng.

 

Published in Dự án
Chủ nhật, 28 Tháng 5 2017 22:48

DỰ ÁN "BÀN GHẾ YÊU THƯƠNG"

 Cùng BETOAJI hỗ trợ dự án làm bàn ghế mới cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại Đăk Lắk

Published in Tiếng Việt