Lớp học nấu ăn lần thứ 18 của Betoaji Kyoto với chủ đề món ăn sáng Việt Nam đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày thứ 7, 27/5/2017 vừa qua.

Published in Ẩm thực