Lớp học nấu ăn lần thứ 20 của Betoaji Kyoto với chủ đề món ăn mùa đông đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày thứ bảy, 11/11/2017 vừa qua. 

Published in Ẩm thực

Lớp học nấu ăn lần thứ 19 của Betoaji Kyoto với chủ đề món ăn mùa hè đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày thứ 7, 29/7/2017 vừa qua.

Published in Ẩm thực

Lớp học nấu ăn lần thứ 18 của Betoaji Kyoto với chủ đề món ăn sáng Việt Nam đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày thứ 7, 27/5/2017 vừa qua.

Published in Ẩm thực

Lớp học nấu ăn lần thứ 17 của Betoaji Kyoto đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày thứ 7 25/3/2017 vừa qua.

Published in Ẩm thực
Lớp học nấu ăn lần thứ 16 của Betoaji Kyoto đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày thứ 7 26/11/2016 vừa qua. 

Published in Ẩm thực

 

Lớp học nấu ăn lần thứ 15 của Betoaji Kyoto với chủ đề "Bánh Truyền Thống" đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào ngày thứ 7, 10/9/2016 vừa qua. 

Published in Ẩm thực